Odwiedź naszą stronę!

Nasze działania skierowane są do szerokiego grona osób zainteresowanych corporate governance – od właścicieli, zarządów, członków rad nadzorczych, po osoby zawodowo obsługujące rady nadzorcze. Zarówno z sektora prywatnego, jak i komunalnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W ramach podejmowanych przez nas działań organizujemy cykliczną Konferencję Rada Nadzorcza, podczas której poruszamy tematy związane z bieżącą problematyką sprawozdania nadzoru właścicielskiego nad firmami, a także przyznajemy wyróżnienie Człowiek Corporate Governance.